LISONĚK, s.r.o.

O NÁS

JSME NA TRHU OD ROKU 1991


Byla založena v roce 1997 a navazuje na živnostenské podnikání zakladatele a současného společníka Ing. Josefa Lisoňka, které bylo provozováno již od roku 1991. Společnost LISONĚK, s.r.o. si vytvořila pověst spolehlivého a kvalitního dodavatele stavebních prací. Své aktivity z větší části zaměřila na Moravu. Ale realizovala zakázky i mimo tento region.


Začátkem roku 2001společnost LISONĚK, s.r.o. úspěšně certifikovala své pracovní postupy dle norem ČSN EN ISO 9002 (v roce 2003 společnost uvedený systém recertifikovala dle ČSN EN ISO 9001:2001) a to zejména za účelem komplexního zajištění jakosti, neustálého zlepšování kvality prací
a zlepšení přístupu a odpovědnosti k zákazníkovi.


Tato skutečnost navíc umožnila společnosti výrazněji se prosadit ve výběrových řízeních vyhlašovaných státními institucemi a potvrdila zásadní firemní  strategii orientace na zákazníka a kvalitu poskytovaných služeb.


V roce 2004 se společnost zaměřila na rozvoj velkoobchodních aktivit v segmentu stavebních materiálů.


V roce 2006 byla ve společnosti LISONĚK,s.r.o. provedena certifikace integrovaného systému řízení podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14 001 společností BVQI. Zásadním smyslem je řízeně usměrnit všechny činnosti společnosti, které mohou mít dopad na životní prostředí. A současně motivovat všechny zaměstnance společnosti k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.


V roce 2014 získala společnost ČESTNÉ UZNÁNÍ v soutěži STAVBA ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE za realizaci Dostavby areálu firmy RAY SERVICE. Za tuto stavbu získala firma LISONĚK také ocenění v soutěži Fasáda roku 2015 Baumit  – v kategorii Hlasování veřejnosti.

  • Text Hover
CO UMÍME?

REALIZUJEME ZAJÍMAVÉ A HEZKÉ STAVBY - MIMO JINÉ...


Současná nabídka společnosti mimo výše zmíněných velko- a malo-obchodních aktivit zahrnuje především realizaci novostaveb a oprav obytných, administrativních a průmyslových objektů, objektů občanské vybavenosti, rodinných domů a dále dílčích stavebních prací a dodávek jako například půdních vestaveb a nástaveb , zateplování objektů, dodávka a montáž výplní otvorů, atd..

  • Text Hover
Počet let na trhu

Počet realizovaných staveb